Założenie działalności gospodarczej a bezpieczeństwo.

7Osoba, która zakłada działalność gospodarcza ma trzydzieści dni, aby poinformować o tym głównego inspektora. pracy. Wymaga tego kodeks pracy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie zobligowany jest pracodawca, który zmienia rodzaj działalności lub miejsce jej prowadzenia czy siedzibę firmy. Obowiązek dotyczy również w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie wdrażane są nowe technologie czy urządzenia, które mogą w jakiś sposób oddziaływać na życie lub zdrowie podwładnych. Inspektor pracy może zobligować do aktualizowania wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w pracy.

Coraz cześciej zgłoszenia do inspektora pracy można zgłosić droga mailową. Jest to duże usprawnienie. W tym przypadku należy wypełnic odpowiedni formularz oraz sprawdzić czy wszystkie dane w nim podane się zgadzają. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się a obowiązków to może być nałożona na niego kara w wysokości od tysiąca do nawet trzydziestu tysięcy złotych zgodnie z kodeksem pracy i prawem karnym. Jest tez możliwość kary pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi