Zagrożenia w pracy biurowej.

21Niezależenie od rodzaju wykonywanej pracy, każdy pracownik narażony jest na pewne niebezpieczeństwa. Praca biurowa nie jest tu wyjątkiem, mimo że należy do jednych z najbezpieczniejszych rodzajów pracy.

Podstawowe zagrożenia w pracy biurowej to:
1. Upadek na tym samym poziomie. Źródłem tego zagrożenia mogą być np. śliskie lub nierówne powierzchnie.
2. Upadek na niższy poziom. Taka sytuacja może mieć miejsce np. podczas schodzenia po schodach lub w czasie przebywania na drabinie lub podeście (np. w celu pobrania akt z górnej półki w szafie).
3. Uderzenie o nieruchome przedmioty np. źle ustawione biurka, stoły, zbyt wąskie przejścia.
4. Przeciążenie układu mięśniowo-kostnego jako skutek długotrwałej pracy w wymuszonej pozycji ciała, np. praca przy komputerze.
5. Przeciążenie narządu wzroku na skutek braku przerw podczas pracy przy komputerze lub nieodpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy.
6. Porażenie prądem. Źródłem tego zagrożenia mogą być np. przetarta izolacja przewodów lub przebicia na obudowę urządzeń biurowych.
7. Hałas. Wbrew pozorom praca biurowa może wiązać się z dużym hałasem spowodowanym pracą wielu urządzeń lub dobiegającym z zewnątrz biura.
8. Stres. Stres może być spowodowany np. nadmiarem pracy czy kontaktami z trudnymi klientami lub nieprzychylnymi urzędnikami.
9. Choroby. Głównym źródłem tego zagrożenia są częste kontakty z wieloma osobami (współpracownicy, klienci, petenci).
10. Niewłaściwy mikroklimat. Do źródeł tego zagrożenia zalicza się nieodpowiednia temperatura w miejscu pracy, zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność, zła wentylacja pomieszczenia, roztocza i kurz zalegający na dokumentach.
11. Pożar. W biurach panuje spore zagrożenie pożarowe ze względu na dużą ilość materiałów palnych (dokumenty, drewniane meble). Źródłem ognia może być wadliwa instalacja elektryczna lub przestarzały albo przeciążony elektroniczny sprzęt biurowy.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi