Urządzania w miejscu pracy.

29Aby praca była bezpieczna i efektywna, muszą być w niej zapewnione odpowiednie urządzenia, które są zgodne z przepisami bezpieczeństwa. Sprzęty powinny mieć odpowiednie atesty i być nieszkodliwe dla pracowników. Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przed działaniem substancji szkodliwych, porażenia prądem pracownika, zwarć i pożarów. Powinny też nie wydzielać szkodliwych substancji chemicznych oraz biologicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na życie i zdrowie pracowników.

Urządzenia powinny być też łatwe i lekkie w użytkowaniu, aby praca na nich była jak najbardziej efektywna. Każdy pracownik musi być drobiazgowo przeszkolony w zakresie działania oraz obsługi urządzeń lub maszyn. Powinien być również poinformowany o ryzyku związanym z ich obsługą oraz ewentualnymi zagrożeniami jakie płyną z ich nieprawidłowego użytkowania. Sprzęt powinien być serwisowany i naprawiany przez autoryzowany serwis, nie można robić tego na własną rękę gdyż urządzenie może stracić gwarancje i przestać prawidłowo działać.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi