Unia Europejska a wysokość podatków

O wysokości podatków decydują rządy w poszczególnych krajach. Ich wartość jest zależna od wydatków publicznych. Podnoszenie podatków jest związane z problemami finansowymi kraju. Unia Europejska nie narzuca wysokości podatków dochodowych. Jej zadaniem jest jednak kontrolowanie, czy podatki ustalone w państwach członkowskich nie ograniczają możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. UE zapewnia również uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, działającymi na terenie Wspólnoty. Dopóki państwa członkowskie działają w zgodzie z unijną polityką podatkową i nie przesadzają z wysokością podatków, to UE nie próbuje wpływać na państwową politykę. Jeśli jednak decyzje podejmowane w jednym z krajów członkowskich mogą negatywnie oddziaływać na gospodarkę innych państw, to Wspólnota ma prawo do podjęcia pewnych działań, aby temu zapobiec. Unia Europejska nie planuje ujednolicenia wszystkich systemów podatkowych w krajach członkowskich. Państwa muszą jednak stosować się do pewnych odgórnie ustalonych zasad, które zapobiegają negatywnym skutkom.

 

Leave a Reply


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi