Ubrania ochronne

Obowiązek noszenia ubrań ochronnych jest określony w przepisach bhp, dlatego też niestosowanie się do nich może być karane. Jednak żaden pracodawca nie chciałby chyba narazić swojego pracownika ja niebezpieczeństwo i uszczerbki na zdrowiu spowodowane niedostateczną ochroną związaną z zajmowanym stanowiskiem. Żaden pracownik także nie podejmie wyznaczonej pracy bez otrzymania wcześniej określonej przepisami odzieży ochronnej. Dla każdego zajmowane stanowiska będzie ona inna, gdyż każdy pełni inną, określoną rolę. Jednak w każdym wypadku zadanie takiej odzieży jest podobne. Ma ona za zadanie ochraniać, a przy tym także zapewnić pracownikowi pełną swobodę poruszania się i wykonywania powierzonych mu czynności. Aby każdy miał pewność, iż strój będzie dopasowany, taką odzież najczęściej zamawia się na miarę, zaś pracodawcy pokrywają koszty. Dzięki temu pracownik może czuć się w pełni bezpieczny, a pracodawca pewien, iż dopilnował swoich obowiązków i zapewnił swoim pracownikom maksymalną ochronę.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi