Szkolenia wstępne BHP.

Każdy pracodawca, zatrudniający nowego pracownika, zobowiązany jest do skierowania go na przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U.04. 180. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wstępne szkolenie BHP powinno składać się z dwóch elementów: szkolenia ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie ogólne.
Podczas szkolenia ogólnego pracownik powinien zostać zapoznany z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP (również z tymi zawartymi w Kodeksie pracy), a w szczególności z tymi, które regulują kwestie związane z konkretnym rodzajem działalności prowadzonej przez pracodawcę. Ponadto pracownik powinien być zapoznany z wewnątrzzakładowymi regulaminami, instrukcjami i zasadami dotyczącymi BHP oraz powinien przejść instruktaż udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy.
Na tym etapie pracownik powinien zapoznać się ze specyfiką pracy na danym stanowisku. Powinien poznać zagrożenia, jakie mogą być związane z wykonywaniem pracy. Dodatkowo powinien być zapoznany ze sposobami minimalizacji tych zagrożeń oraz z procedurą postępowania gdyby realnie wystąpiły. Powinien zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o sposobach jej bezpiecznego wykonywania. Instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzany za każdym razem, gdy pracownik przenoszony jest na inne stanowisko oraz kiedy na jego dotychczasowym stanowisku wprowadzane są jakieś zmiany – zarówno formalne np. zmiana zakresu obowiązków, jak i fizyczne np. zmiana mebli czy sprzętu elektronicznego na nowszy.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi