Substancje szkodliwe.

28Istniej wiele miejsc pracy, w których pracownicy są narażeni na działanie szkodliwych substancji mogących zagrażać bezpieczeństwu i higienie pracy. W przypadku, gdy w miejscu pracy ma się kontakt z materiałami rakotwórczymi i szkodliwymi, to pracodawca ma obowiązek zmienienia tych substancji w miarę możliwości na mniej szkodliwe lub całkowicie je wyeliminować. Pracodawca ma również obowiązek spisywać i prowadzić rejestr podwładnych, którzy pracują w warunkach szkodliwych czy rakotwórczych.

Powinno się również prowadzić ewidencję wszystkich materiałów szkodliwych oraz substancji. Szef powinien również w takim przypadku zapewnić maksymalną ochroną pracowników przed szkodliwym działaniem substancji, czyli zapewnić odzież ochronna, odpowiednie obuwie, rękawice oraz w razie wypadku odpowiednie lekarstwa lub substancje odtruwające. W przypadku zatrucia powinno się bezzwłocznie zawiadomić pogotowie a poszkodowanego wynieść na świeże powietrze i tam udzielić mu pierwszej pomocy w sytuacji gdy on tego wymaga.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi