Prawo konsumenckie a pożyczka

Zarówno na rynku kredytów jak też pożyczek osoby prywatne są chronione z punktu widzenia prawa przed niekorzystnymi zapisami w umowach. W ten sposób możliwe jest między innymi korzystanie z odmowy pożyczki do dziesięciu dni od jej uzyskania. Pozwala to po sprawdzeniu umowy zrezygnowanie z takiego zobowiązania, które jest niekorzystne. W takim przypadku trzeba zwrócić wartość pożyczki oraz odsetki za okres korzystania z pożyczki.

W prawie zapisane są również maksymalne odsetki w postaci maksymalnego oprocentowania, które zapisane będzie za pośrednictwem umów pożyczek oraz umów kredytów. Jest to bardzo ważne w przypadku starania się o pożyczkę, gdyż w przypadku, gdy oprocentowanie jest wyższe od tego zapisanego w prawie umowa jest nieważna z mocy prawa. Maksymalne oprocentowanie nie może być wyższe do wysokości czterech stóp lombardowych ustalonych przez NBP. Z tego powodu przy pożyczkach czy kredytach znacznie ważniejsze jest sprawdzanie wysokości innych kosztów zobowiązania w stosunku do oprocentowania.

Leave a Reply


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi