Praca a BHP

Wedle Polskiego prawa pracodawca nie pa prawa dopuścić pracownika do pracy do której nie posiada on stosownych uprawnień, oraz gdy nie zostało przeprowadzone odpowiednie szkolenie BHP. Oczywiście od każdej reguły znajdzie się wyjątek i tak jest tym razem, pracodawca nie musi przeprowadzać szkolenia jeśli pracownik odbył takie szkolenie na identycznym stanowisku przed podpisaniem umowy o pracę. Na przykład można podać gdy firma konkurencyjna zaoferowała danej osobie wyższą pensję za to samo stanowisko i ta osoba zdecydowała się zmienić firmę ją zatrudniającą. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Po takim szkoleniu pracownik powinien znać zasady BHO panujące na jego miejscu pracy oraz powinien nabyć umiejętność wykonywania danej pracy bezpiecznie zarówno dla siebie jak i dla wszystkich swoich współpracowników. Po zakończeniu szkolenia BHP pracownik powinien potwierdzić na piśmie że brał udział w takowym.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi