Oświetlenie w miejscu pracy

Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, jest odpowiednie oświetlenie. Oświetlenie w miejscu pracy powinno być – w miarę możliwości – naturalne. W przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie światła dziennego, pracodawca powinien uzyskać od właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, zezwolenie na stosowanie jedynie oświetlenia elektrycznego. Odpowiednio dobrane oświetlenie elektryczne powinno mieć właściwą barwę i jasność. Oprócz tego powierzchnie w pomieszczeniach zamkniętych powinny być tak skonstruowane i z takich materiałów, aby nie powodowały nadmiernego odbijania się światła. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz stopnia jej złożoności czy precyzyjności. Kwestię oświetlenia stanowisk pracy reguluje Polska Norma PN-EN 12464-1:2012, w której podane są odpowiednie wartości dla poszczególnych rodzajów wykonywanych prac. Ponadto w normie tej zawarte są przepisy regulujące kwestię sposobu oraz częstotliwości badania oświetlenia pod kątem zgodności z przepisami.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi