Odpowiedzielność karna.

Kodeks karny wyraźnie mówi o konsekwencjach jakie ponosi pracodawca w przypadku niedopilnowania przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopilnowanie tych aspektów to przestępstwo, które zagraża życiu i zdrowiu podwładnego. Jest to uznawane za bezpieczeństwo w przypadku kiedy pracodawca wie o jest świadomy zagrożenia, a mimo to nie zrobi nic w tym kierunku aby je wyeliminować co w konsekwencji kończy się wypadkiem. W przypadku zaniedbań bezpieczeństwa pracownik może mieć ciężki lub nawet trwały uszczerbek na zdrowiu, w takim przypadku pracodawca może być skazany na nawet 3 lata pozbawienia wolności. Jeżeli szef dopuści do sytuacji zagrożenie nieumyślnie i nieświadomie to kara jest lżejsza, w tym przypadku jest to kara pozbawienia wolności która wynosi jeden rok, lub kara w zawieszeniu. Pracownikiem jest każdy kto podpisał z pracodawcą umowę o pracę na określony czas, umowę zlecenie lub umowę o dzieło, która obowiązuje przez określony czas. W takim przypadku osoba pracująca musi mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi