Obowiązkowe szkolenia BHP

training-room-2-329649-mSzkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązkowy etap dla każdego nowo przyjętego do pracy pracownika. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu opisanego w Kodeksie Pracy, z tematyką pierwszej pomocy, przepisami przeciwpożarowymi, a także ze szczególnymi instrukcjami obowiązującymi na danym stanowisku. Dla pozostałych pracowników należy organizować okresowe kursy, które przypomną podstawowe zasady bezpieczeństwa. Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przez odpowiednio do tego przygotowanego pracownika lub przez specjalną firmę.

 

Temat bezpieczeństwa w miejscu pracy powinien być gruntownie omówiony, aby każdy pracownik potrafił właściwie zachować się podczas wykonywania pracy, a także w przypadku pojawienia się zagrożenia. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu BHP są podstawą funkcjonowania zakładów produkcyjnych, gdzie ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń jest wyjątkowo wysokie. Pamiętać należy, że brak udokumentowanego przeszkolenia pracowników może narazić przedsiębiorcę na karę ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Leave a Reply


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi