Obowiązki szefa przy pierwszej pomocy.

Szef lub osoba prowadząca działalność i zatrudniająca pracowników ma obowiązek zapewnić wszelkie narzędzia niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy mówią również o zapewnieniu niezbędnych narzędzi w razie pożaru i możliwej ewakuacji. Należy również wytypować pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz poddać ich profesjonalnemu szkoleniu. Trzeba również zapewnić bezpośrednie połączenie i systemy alarmowania służb ratowniczych lub gaśniczych. Kiedy zatrudniane są osoby ze stopniem niepełnosprawności to pracodawca sam jest zobligowany do udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli pracownik nie jest z zawodu ratownikiem lub strażakiem, to do podejmowania czynności ratowniczych lub gaśniczych w miejscu pracy powinien mieć co najmniej wyższe wykształcenie i ukończony specjalistyczny kurs przygotowujący do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Wykształcenie powinno być inżynieryjne i związane z ochroną przeciwpożarową i ratowniczą.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi