Obowiązki pracodawcy.

Nie tylko pracownik ma obowiązki wobec przełożonego. Pracodawca również powinien spełniać określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników. Obowiązki są narzucone przez państwowy kodeks pracy i pracodawca nie może w tej kwestii dyskutować. Idąc dalej, pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników, współpracowników i swoich podwładnych. To znaczy, że na nim ciążą konsekwencje zdrowotne i życiowe w razie wypadku w miejscu pracy. Szef danej instytucji jest zobowiązany zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki, zapewnić środki dzięki którym przestrzeganie zasad będzie możliwe, przeprowadzać szkolenia zapobiegające sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu, brac pod uwagę osoby objęte szczególną ochrona takie jak małoletni czy kobiety w ciąży, lub te które karmią piersią lub też niepełnosprawnych pracowników. Pracodawca powinien również stosować się do wytycznych regionalnego lub państwowego inspektora pracy, który może go skontrolować bez uprzedniego poinformowania.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi