Obiwązki pracodawcy c. d

8jednym z najważniejszych obowiązków szefa instytucji lub właściciela firmy jest zapewniania bezpieczeństwa jeżeli chodzi o ochroną życia i zdrowia. Bardzo dokładnie określa to Kodeks Pracy. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie i dostarczenie odpowiednich materiałów pomocnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, to samo dotyczy się pożarów. Ewakuacja pracowników powinna przebiegać szybko i sprawnie. Bezpieczeństwo i higiena pracy narzuca obowiązek wykonywania tak zwanych fałszywych alarmów.

Pracownicy nie są wcześniej o niczym informowani, następuje alarm i wszyscy wyprowadzani są drogami ewakuacyjnymi z budynku. Powinno to odbywać się w konkretnym czasie i szybkim tempie. W przypadku pracy na stanowiskach szkodliwych należy uwzględnić te warunki i zapewnić pracownikowi szczególne warunki bezpieczeństwa, to samo dotyczy kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Pracownicy powinni również być informowani o ryzyku zawodowym związanym z obowiązkami wykonywanymi na danym stanowisku a także o czynnikach szkodliwych, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie. Badania lekarskie są obowiązkiem. Każdy pracownik musi mieć aktualne badania aby wykonywać swoje czynności zgodnie z prawem.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi