Na co uważać przy pracy z komputerem?

Istnieje szereg zakazów, których ma przestrzegać pracownik podczas bezpiecznej pracy z komputerem. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowczo zakazują pracy przy komputerze powyżej czterech godzin kobietom w ciąży. Nie można również jeść podczas pracy przy komputerze lub innych urządzeniach biurowych. Zakazuje się mycia i usuwania zanieczyszczeń z komputera za pomocą mokrych ścierek. Nie można na własną rękę dokonywać napraw sprzętu komputerowego, ponieważ grozi to jego trwałym uszkodzeniem oraz utratą informacji i gwarancji sprzętu. Nie można do sprzętu zbliżać magnesów lub innych przedmiotów wytwarzających magnetyzm względem metalowych elementów komputera. Nie można dokonywać napraw i czyszczenia podłączonych do sieci urządzeń. Należy pamiętać, aby każde urządzenie miało swobodny przepływ powietrza i nie można zatykać wentylatorów. Nie można pracować na komputerze, który działa niepoprawnie lub jest w jakimś stopniu uszkodzony. Nie można przynosić do pracy łatwopalnych substancji.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi