Kto odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP w firmie.

Każdy pracodawca, choćby zatrudniał jedną tylko osobę, nabywa pewien określony zakres obowiązków w zakresie zapewnienia temu pracownikowi bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy uregulowane są w Kodeksie pracy w DZIALE DZIESIĄTYM Rozdział I – podstawowe obowiązki pracodawcy. Wynika z nich przede wszystkim to, że za stan bezpieczeństwa pracowników zawsze odpowiada pracodawca. Na jego odpowiedzialność nie ma wpływu np. fakt, że zatrudnia specjalistę ds. BHP lub wynajmuje zewnętrzną firmę do prowadzenia spraw BHP. Te osoby pełnią niejako funkcję jedynie doradczą i mogą wydawać zalecenia dla pracodawcy, ale to od niego zależy czy wdroży zmiany, a zatem cała odpowiedzialność nadal leży po stronie pracodawcy. Pracodawca, bez względu na okoliczności, zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, przestrzegać przepisów prawnych w tej materii oraz reagować na bieżące potrzeby pracowników, nawet jeśli nie „zmusza” go do tego konkretny przepis. W razie kontroli lub, co gorsza, wypadku przy pracy, całą odpowiedzialność poniesie pracodawca.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi