Kiedy organizuje się szkolenia okresowe.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest regularne organizowanie dla swoich pracowników szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia BHP powinny odbywać się co określony czas, który jest różny dla poszczególnych grup zawodowych. Szczegółowo zostało to opisane w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 278 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z powyższymi przepisami szkolenia okresowe powinny się odbywać:
– co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
– co 5 lat dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
– co 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych i technologów produkcji,
– co 5 lat dla pracowników zajmujących się wykonywaniem obowiązków związanych z BHP,
– co 5 lat dla pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
– co 3 lata dla robotników,
– co 1 rok dla robotników wykonujących szczególnie niebezpieczne prace.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku organizacji okresowego szkolenia BHP może spowodować dla niego bardzo przykre konsekwencje.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi