Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Nieszczęśliwe zdarzenia, którym ulegają pracownicy podczas wykonywania pracy, często budzą wiele wątpliwości i emocji. Ustalenie czy konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy czy nie, leży zawsze po stronie pracodawcy. Niestety pracodawcy często za wszelką cenę próbują udowodnić, że pracownik uległ wypadkowi z własnej winy.
Definicja wypadku przy pracy została zapisana w art. 3. Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673). Wynika z niego, że za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaną pracą nawet jeśli pracownik wykonuje pracę bez polecenia pracodawcy oraz w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy. Podobnie rzecz ma się w trakcie podróży służbowej, podczas szkolenia z powszechnej samoobrony oraz w trakcie wykonywania zadań zleconych przez działające w danym zakładzie organizacje związkowe.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi