Kantor

7Na świecie jest bardzo duża liczba różnych krajów i w związku z tym konieczne jest częste dopasowywanie się do ich obyczajów oraz przepisów, jeśli podróżuje się między nimi. Najbardziej powszechnym problemem jest konieczność wymiany pieniędzy. Oczywistym jest fakt, że nie ma możliwości zapłacenia walutą jednego kraju w innym. Wiązało by się to z wieloma problemami, takimi jak na przykład konieczność ustalania kursu takich walut oraz ich kłopotliwe rozliczanie. Później konieczne byłoby wymienianie ich na walutę rodzimą, co wiązało by się z chodzeniem do kantoru czy banku, by wymienić kilkanaście różnych walut na rodzimą. Koszta takich operacji pochłaniałyby dużą część zysków firmy.

Dlatego właśnie ustalone jest jasno, że obowiązek czy ciężar wymiany waluty na taką, która jest w danym miejscu honorowana, spoczywa na kupującym. To podróżujący, wybierając się za granicę, musi postarać się o to, by wymienić swoją walutę na taką, która będzie pozwalała mu na dokonanie jakichkolwiek płatności w kraju, do którego się wybiera, niezależnie od jego celu.

Leave a Reply


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi