Dwa rodzaje szkoleń BHP

3W polskim prawie występują dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwszy rodzaj do szkolenie wstępne, charakteryzuje się ono tym że pracownik jest najczęściej przyuczany do nowego stanowiska pracy przez bardziej doświadczonego pracownika i jednocześnie informowany o wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i dziwnych niespodziankach mogących czekać nowego pracownika na tym konkretnym miejscu pracy. Teoretycznie takie szkolenie powinna przeprowadzić osoba kompetentna do takich działań, powinna poinformować pracownika o metodach bezpiecznego wykonywania tej pracy. Często jest jednak tak że te czynności wykonuje jeden z pracowników a szanowny pan od zasad BHP podpisuje tylko karteczkę że świeżo zatrudniona osoba takie szkolenie odbyła pod jego wodzą.
Drugim rodzajem szkolenia BHP jest szkolenie okresowe, teoretycznie zatrudniona osoba to tego celu w firmie powinna z każdym pracownikiem takie szkolenie przeprowadzić i wyeliminować ewentualne błędy i niedociągnięcia z strony pracownika i pracodawcy. W praktyce zdarza się że tylko podpisze kartę że takie szkolenie zostało odbyte.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi