Czym jest wypadek przy pracy?

Odpowiednie organy często mają problem, żeby rozstrzygnąć czy przykre zdarzenie, które przydarzyło się danemu pracownikowi ma związek z wykonywaniem przez niego pracy. Przepisy definiujące „wypadek przy pracy” mówią, że za taki uważa się uraz lub śmierć, spowodowany czynnikami zewnętrznymi, który miał miejsce w związku z wykonywaniem przez pracownika rutynowych czynności w miejscu pracy lub poleceń jego przełożonych, podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, ale bez wyraźnego polecenia, a także w trakcie pozostawania pracownika do dyspozycji swojego pracodawcy (np. w drodze do pracy). O tym, że mamy do czynienia z wypadkiem w pracy najczęściej świadczą dwie przesłanki – związek czasowy (wypadek w trakcie czasu przeznaczonego na pracę) oraz związek miejscowy (wypadek w miejscu pracy). Kiedy zaistnieją równocześnie obie te przesłanki, można podejrzewać, że istnieje związek przyczynowy wypadku z pracą. Chociaż nawet od tego istnieją wyjątki. Takim może być np. wypadek, który przydarzył się w godzinach i miejscu wykonywania pracy, ale np. pracownik w tym czasie zajmował się swoimi prywatnymi sprawami. Z powodu licznych wypadków, które mają miejsce podczas wykonywania zadań służbowych, warto więc zadbać o bezpieczeństwo pracy.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi