Archiwum miesiąca Lipiec, 2015

Obiwązki pracodawcy c. d

jednym z najważniejszych obowiązków szefa instytucji lub właściciela firmy jest zapewniania bezpieczeństwa jeżeli chodzi o ochroną życia i zdrowia. Bardzo dokładnie określa to Kodeks Pracy. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie i dostarczenie odpowiednich materiałów pomocnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, to samo dotyczy się pożarów. Ewakuacja pracowników powinna przebiegać szybko i sprawnie. Bezpieczeństwo i higiena […]

Pierwsza pomoc.

W każdej formie, instytucji czy urzędzie muszą odbywać się okresowe szkolenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Mówią o tym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia. Każdy pracownik musi umieć przeprowadzić reanimację oraz ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu do czasu przyjazdu karetki. Ciekawym faktem jest to, że według przepisów jeżeli petent […]

Rozliczenia skarbowe idealne dla Ciebie

Funkcjonowanie na rynku nie jest wcale prostym zadaniem. Przedsiębiorcy obecnie posiadają bardzo mało dostępnego dla siebie czasu, nie mówiąc zresztą o prowadzeniu księgowości, która wymaga naprawdę ogromnego zaangażowania oraz skupienia. Do księgowości trzeba naprawdę włożyć bardzo dużo pracy i niestety nie mamy żadnych gwarancji, że uzyskamy w pożądane rezultaty, które przyczynią się do rozwiązania wszelkich […]

Obowiązki pracodawcy.

Nie tylko pracownik ma obowiązki wobec przełożonego. Pracodawca również powinien spełniać określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników. Obowiązki są narzucone przez państwowy kodeks pracy i pracodawca nie może w tej kwestii dyskutować. Idąc dalej, pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników, współpracowników i swoich podwładnych. To znaczy, że na nim ciążą konsekwencje zdrowotne […]

Obowiązki pracownika

Jednym z pierwszych i podstawowych obowiązków pracownika urzędu lub innej instytucji przestrzeganie i stosowanie sie do określonych przepisów higieny pracy i bezpieczeństwa oraz wykorzystywania wiedzy z cyklicznych szkoleń przeprowadzanych w danej instytucji. Pracownik powinien wykazywać się znajomością przepisów bezpieczeństwa, które narzuca kodeks pracy. Pracownicy powinni brać czynny udział w szkoleniach i mieć aktualne badania. W […]

Szkolenie bhp

W każdej firmie, urzędzie czy instytucji państwowej cyklicznie odbywają się szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla personelu i pracowników. W przypadku urzędów odbywa się to zwykle co roku. Szkolenie przeprowadza osobą zajmująca się bhp lub osoba odpowiadająca za administrację bezpieczeństwa informacji. Szkolenie dzielą się na dwa etapy. Pierwszy etap to ogólne zasady zachowywania się […]

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy jest podstawą w każdej placówce zatrudniającej pracowników. Czy jest to firma prywatna czy państwowa to panują tam te same. Pracownicy muszą być bezpieczni i mieć odpowiednie warunki pracy. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w przypadku gdy nie będą spełnione następujące warunki bhp: W przypadki gdy warunki nie sprostują warunkom bezpieczeństwa i […]

Though it is a fantastic concept that beauty exists

Beauty will not be the best factor to take care of, although it is sometimes a necessity in today’s planet. This post is loaded with reliable suggest that will put you in the communicate workout to beautyville. Brighten your eyesight using this normal appear: apply a lighting, natural-tinted eye shadow in your complete upper eye […]

Niebezpieczeństwa w pracy.

Dla osób pracujących w bezpiecznych warunkach np. dla informatyków szkolenia BHP to raczej pic na wodę i po prostu kolejny świstek papieru który nowy pracownik musi podpisać by móc rozpocząć swoją świeżo zdobytą pracę. Ale jest niesłychanie wiele zawodów w których znajomość zasad BHP może uratować pracowników od ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a nawet ocalić […]


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi